اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 سنبله , 1397

نسل رو به انقراض کبوترها و خانه‌های ویران آنها در هرات

ادارۀ حفاظت محیط زیست هرات در غرب افغانستان نسبت به کاهش چشمگیر کبوتران صحرایی و انقراض احتمالی آنها ابراز نگرانی کرده است. این اداره می‌گوید تخریب شدن شماری زیادی از کبوترخانه‌ها، علت اصلی کاهش شمار این پرندگان صحرایی است.

مشاهده در منبع اصلی