اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 سنبله , 1397

آمار یوناما پیرامون تلفات غیرنظامیان در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷

By پژواک on 27 April 2017

کابل، ۲۷ اپریل ۲۰۱۷ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از همه جناح های درگیر در منازعات مسلحانه – میخواهد تا اقدامات فوری و نیرومند را در زمینه حفاظت بهتر افراد ملکی روی دست گیرند، چنانکه ارقام اخیر که امروز توسط یوناما به نشر گردیده است بازتاب دهنده تلفات روزافزون افراد… read more

مشاهده در منبع اصلی