اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 31 اسد , 1397

بیش از۱۷۰ طفل معلول در مکاتب جوزجان شامل شدند

مسئولان دفتر بازتوانی معلولان کمیته سویدن در جوزجان از شامل سازی ده‌ها کودک معلول در مکاتب این ولایت خبر می‌دهند.
نجیب الله یزدان پناه مسئول کمیته سویدن در شمال افغانستان که در مراسم گزارشدهی سالانه ریاست معارف جوزجان صحبت می‌کرد گفت که این اداره بر علاوۀ برنامه معلولین، برنامه تعلیمات فراگیر را نیز دارد که توسط این برنامه اطفال معلول به مکاتب شامل می‌شوند.
وی گفت، این برنامه‌ها در شهر شبرغان و شهر آقچه تطبیق گردیده‌اند.
وی افزود:
" برنامه معلولین که است این یک برنامه ویژه مشخص برای معلولینی است که ما در اینجا بخش‌های کاریابی، قرضه، تعلیمات، اورتوپیدی و وسایل کمکی داریم که برای معلولین کمک می‌کنیم."
آقای یزدان پناه همچنان از هماهنگی خوب این اداره با ریاست معارف جوزجان سخن زده گفت که تمامی مکاتب به خاطر شمولیت اطفال معلول با کمیته سویدن همکاری دارند.
شماری از معلولان در ولایت جوزجان می‌گویند که دفتر بازتوانی معلولان کمیته سویدن خط بریل را برای نا بینایان و زبان اشاره را برای ناشنوایان آموختانده‌است.
اما این در حالی است که معلولان در افغانستان از نبود کار و زمینه زندگی بهتر همواره شکایت داشته‌اند.

مشاهده در منبع اصلی