اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 15 سنبله , 1397

معتادان دیروز، کارگران فنی امروز؟

مرکز احیایی امید که حدود دو سال قبل ایجاد شده بود اولین گروه از معتادان افغان را که در این مرکز اعتیاد را ترک و آموزش‌های حرفه‌ای را دریافت کرده بودند به بازار کار معرفی کرد.

مشاهده در منبع اصلی