اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

ساخت بیمارستان در بامیان با کمک های جهانی

بامیان که از فقیرترین ولایت افغانستان است و همواره از کمبود امکانات بهداشتی رنج برده، حالا یک بیمارستان مدرن و مجهز دارد.

مشاهده در منبع اصلی