اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

ساخت بیمارستان در بامیان با کمک های جهانی

بامیان که از فقیرترین ولایت افغانستان است و همواره از کمبود امکانات بهداشتی رنج برده، حالا یک بیمارستان مدرن و مجهز دارد.

مشاهده در منبع اصلی