اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

جنگ نیروهای آمریکایی و افغان با داعش در ولسوالی اچین

مشاهده در منبع اصلی