اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 میزان , 1396

جنگ نیروهای آمریکایی و افغان با داعش در ولسوالی اچین

مشاهده در منبع اصلی