اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 17 سنبله , 1397

واکنش عطا محمد نور در برابر عزل احمدضیا مسعود

فرمان لغو نمایندگی فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، توسط رییس جمهور کشور امضا شده است.

از آنجایی که احمد ضیا مسعود معاون جمعیت اسلامی و متعلق به خانواده قهرمان ملی کشور است و داکتر عبدالله نیز از نشان جمعیت اسلامی وارد حکومت شده است، باید آقای عبدالله توضیحات خویش را در این مورد ارایه بدارد.

داکتر عبدالله توضیح بدهد که موقف ایشان در این مورد چیست و با این رویداد چگونه برخورد می کند و‌ از حق مردم چطور پاسداری می نماید.

ما منتظر پاسخ و واکنش داکتر عبدالله هستیم.

جنرال عطا محمد نور

مشاهده در منبع اصلی