اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 2 میزان , 1397

ده مقام کاپیسا به اتهام فساد اداری بازداشت شدند

ده تن از کارمندان ملکى و نظامى ولايت کاپيسا به اتهام فساد ادارى بازداشت شده اند.

به نقل از پژواک، محمد ايوب يوسف زى، سخنگوى قوماندانى امنیه کاپيسا می گوید که که اين افراد از سوى رياست مبارزه با جرايم سنگين بازداشت شده اند.

یوسف زی گفت که اين افراد شامل قوماندان امنيه، مدير ادارى و امر جنايى ولسوالى کوهستان دوم مى باشند.

همچنین گفته می شود شمارى از کارمندان قوماندانى امنيه که در فساد دخيل بوده اند، موفق به فرار شده اند.

قابل ذکر است که سال گذشته نيز ده تن به شمول قوماندان امنیه کاپيسا نیز به اتهام فساد ادارى بازداشت شده بوده اند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی