اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 27 جدی , 1396

چکش تعصب و خودکامگی ارگ بر سر احمد ضیا مسعود

ضیا مسعود در جریان انتخابات ریاست جمهوری به باور اینکه تابو شکنی کرده باشد در پهلوی تیم اشرف غنی قرار گرفت.

شاید مسعود نمی دانست که بالاخره چکش تعصب و خودکامگی ارگ بر سرش حواله خواهد شد و شاید نمی دانست که عهد و پیمان اشرف غنی به همه یارانش تا رسیدن به قدرت است.

از سویی دیگر جناب مسعود بعضی اوقات نابسامانی های حاکمیت را با رسانه ها شریک می ساخت. جناب مسعود باید می دانست که اشرف غنی غیر از حرف و سخن خود نه به سخن کسی دیگر باور دارد و نه تحمل شنیدن حرف دیگران را دارد.

احمد سعیدی

(Visited 1 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی