اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 30 سنبله , 1397

چکش تعصب و خودکامگی ارگ بر سر احمد ضیا مسعود

ضیا مسعود در جریان انتخابات ریاست جمهوری به باور اینکه تابو شکنی کرده باشد در پهلوی تیم اشرف غنی قرار گرفت.

شاید مسعود نمی دانست که بالاخره چکش تعصب و خودکامگی ارگ بر سرش حواله خواهد شد و شاید نمی دانست که عهد و پیمان اشرف غنی به همه یارانش تا رسیدن به قدرت است.

از سویی دیگر جناب مسعود بعضی اوقات نابسامانی های حاکمیت را با رسانه ها شریک می ساخت. جناب مسعود باید می دانست که اشرف غنی غیر از حرف و سخن خود نه به سخن کسی دیگر باور دارد و نه تحمل شنیدن حرف دیگران را دارد.

احمد سعیدی

مشاهده در منبع اصلی