اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 19 سنبله , 1397

حکومت خوب دیگر نیازی به مسعود ندارد

رییس جمهور نماینده فوق العاده خود در حکومتداری خوب را برکنار کرد. البته این فوق العادگی جهات گوناگون دارد.

مثلا یکی از این جهات این بوده که حکومت آنوقت ها بد بوده و نیاز احساس می شد که خوب شود و حالا الحمدالله چون خوب شده است، دیگر نیازی به اینهمه خوبی نیست. احمد ضیا مسعود که یک پاراگراف مسوولیت و وظیفه داشته است، بعد از برکناری یک جلسه برگزار کرد و قرار شده بعد از خوردن چای صبح حکومت موقت اعلان کند.

حالا نمی دانم شوخی کرد یا راست می گفت اما از حالات صحبتش پیدا بود که اهل شوخی و موخی نیست و فردا با تمام قوای زمینی و هوایی و زیر زمینی یک بمب مادر را بر فرق اشرف غنی آزمایش خواهد کرد، ریاست جمهوری را خواهد گرفت، همه چیز را تغییر خواهد داد حتی همه دنیا را؛ بله همه دنیا را، با ترکیه قهر می کند.

پاکستان را مجبور می کند بامیه و بادنجان سیاه بفرستد، جلوی پوتین را خواهد گرفت، ترامپ را آدم می کند و به ایران مهلت می دهد که با چین و هند کشورهای خوبی باشند و زیاد شوخی نکنند. امیدوارم اتفاقی نیفتد در غیر آن بی بی گل هرگز اشرف غنی را نمی بخشد.

مهدی ثاقب

مشاهده در منبع اصلی