اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

رییس جمهور در پی انجام دیکتاتوری است

رییس جمهور در معرفی نامزد وزیران سرپرست، با مجلس نمایندگان بازی سیاسی می کند.

به نقل از خورشید، همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان می گوید که رییس جمهور با تاخیر در معرفی وزیران جدید بجای وزرای سلب صلاحیت شده نشان می دهد که او هیچگونه احترام به قوه مقننه ندارد و در پی انجام دیکتاتوری است.

مجلس نمایندگان سال گذشته هفت وزیر کابینه را بدلیل عدم توانایی در مصرف بودجه سلب صلاحیت کرده بود و همچنین ده وزارت حکومت وحدت ملی نیز با سرپرست اداره می شود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی