اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 سنبله , 1397

طنز: غزل مسعود نیست، عزل مسعود است

8 صبح

مشاهده در منبع اصلی