اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

طنز: غزل مسعود نیست، عزل مسعود است

8 صبح

مشاهده در منبع اصلی