اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

کاریکاتور سیاسی روز، چهارشنبه 30 حمل 96

غنی نماینده قرار دادی شورای نظار راکه می خواهد به کوه بالا شود رخصت کردکد (22)

مشاهده در منبع اصلی