اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 سنبله , 1397

متفاوت تر از جهان به روایت تصویر

پیرترین درخت دنیا در کالیفرنیا است که 4841 سن داردپارکی فوق العاده در زیر آب، اتریشنمایی زیبا از آبشار نیاگارادره چراغ ها در ایتالیاکوچکترین پل بین المللی دنیا که دو جزیره کانادا و کالیفرنیا را بهم وصل می کندصخره فیلی ایتالیاسنجاب ها به این شکل می خوابندزمین فوتبالی عجیب میان دریاچه ای در سنگاپوربیمارستانى در معدن نمک، عمق هزار پایی اوکرایناین مرد توانست 245 تیشرت رابپوشداولین تلفن عمومی دنیادر چین برای صاف ماندن سربازان هنگام رژه روی یقه یونیفرم شان سوزن کار میگذارندیک مرد در چین با لباسی که 9999 گل سرخ بود از دوست دخترش خواستگاری کردکد (7)

مشاهده در منبع اصلی