اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 میزان , 1396

عکس های خبری روز 30 حمل 96

دیدار سفیر شهزاده کریم آقا خان رهبر اسماعيليه های جهان با سرور دانشهمایش منع ازدواج زودهنگام کودکان در کشوربیست و پنجمین سالروز پیروزی هرات در مقابل شورویاخطار شورای علمای بلخ نسبت به حضور گروه های تندروکد (7)

مشاهده در منبع اصلی