اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 سنبله , 1397

عبدالله: زیاده طلبی عمر درازی نخواهد داشت

زیاده طلبی و انحصار قدرت در نظام های سیاسی عمر درازی نخواهد داشت.

رییس اجرایی کشور همزمان با برکناری نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان گفته است که اصل وحدت ملی بر بنیاد عدالت اجتماعی است و خلافکاری های رهبر این حکومت را مردم در تاریخ قضاوت خواهند. کرد.

داکتر عبدالله افزوده است که زیاده طلبی ها سبب خودخواهی ها، عقده گشایی ها، انحصار قدرت یا هرچیزی که بشود بدانید که این مسیر دوام دار نیست و کسانی از خود نام و نشان بجا گذاشتند که تعهد واقعی نسبت به کشور و مردم شان داشته اند.

پیش از این نیز برخی چهره های مهم کشور رییس جمهور را به انحصار گرایی قدرت و تعصبات قومی متهم کرده اند اما رییس جمهور همواره بر این گفته ها مهر رد کوبیده است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی