اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 سنبله , 1397

فاشيزم قومى، با کرزی برخورد نمی کند

فاشيزم قومى حاكم، هيچ برخوردى با كرزى نخواهد كرد چون انها يك مثلث اند.
يك ضلع در دولت
يك ضلع در مخالفت نظامى دولت
يك ضلع براى كنترول مخالفين سياسى دولت
همه اعضاى اين مثلث … يك هدف را دنبال مي كنند و ان ساخت يك حكومت و كشور تك قومى، بر اساس مبانى تعريف شده فاشيزم در دويمه سقاوه .

حذف ضيا مسعود منحيث يك متحد انتخاباتى و منحيث يك شخصيت پر نفوذ سياسى براى تلقين دو هدف اتفاق افتاده است:
١- نخست اينكه ارگ به أفكار عامه پاسخگو نيست چون با كمك قدرت هاى خارجى بوجود أمده و همچنان حمايت و عدم حمايت مردم از ارگ مطرح نيست. انچه براى انها مهم است عكس العمل عملى ضيا، حزب و متحدين مرتبط به او است و اين مساله را ارگ قبلاً هم ارزيابي كرده و حالا هم عملاً ارزيباى مي كند.

٢- اماده سازى و ذهنيت سازى براى لغو رياست اجرایی كه راى اكثريت مردم را با خود داشت.

شما مطمن باشيد كه اگر تيوريسين هاى فاشيزم در ارگ در محاسبات خود به اين نتيجه برسند كه هيچ مشكلى پيش نمى ايد، همين فردا بدون در نظر داشت راى مردم در انتخابات گذشته اين كار را خواهند كرد. انها همين حالا براى تضعيف اين رياست، خالى كردن پشت ان، دور ساختن متحدين ان، كم كردن امكانات سخت و لوژيستيكى ان، سخت مصروف كار اند.

اما توصيه من به تمام هموطنان هم از موافق و مخالف رياست اجرایی اين است كه بدون درنظرداشت اينكه حاكم فعلى رياست اجرايی چقدر به وفق مراد شما عمل كرده يا نه، از وجود نهادى به نام اجرايه قاطعانه حمايت كنيد. برداشت اكثريت اين است كه يا رياست اجرايه خوب عمل كند يا از بين برود تا راه براى مشخص شدن صف ها باز شود اما من ميپرسم چى موانعى رياست اجرايی براى برنامه هاى مبارزاتى مردم تا حال بوجود أورده است؟
اگر انتقاد ها از روى ناراحتى و انتقاد كم كارى است نبايد در حدى باشد كه به دشمن اصلى محال سوء استفاده را بدهد و اين ذهنيت را بوجود بياورد كه ديگر مردم قطعاً از اين نهاد بريده اند.

ما نمى دانيم كه حاكميت فاشيستى و تفكر مريض حاكم بر ان چقدر دوام خواهد كرد؟ قدرت ها براى حفظ چنين حاكميت قومى چقدر حمايت خود را دوام خواهند داد؟ و مردم ايا توانايى اقدام را در اينده عليه اين استبداد حاكم را خواهند داشت يا نه؟

تجربه نشان داده است كه خود خواهى، عدم محاسبه درست، اختلاف نظر روى موارد شخصى و موقتى، اختلاف نظر زير تاثير عناصر نفوذى و مشاورين غلط و نادان و موارد ديگر باعث تضعيف صفوف مردمى شده و نتيجه ان را همه شاهد هستيم. رمز موفقيت ما در گذشته اتحاد و رهبرى واحد ما بوده است و بايد بر محوريت يك هدف يعنى "ريشه كن كردن تبعيض و ظلم از ميهن تاريخى و اجدادى" خود متحد باشيم و هيچ اختلاف نظر نبايد ما را از اين حلقه دور بسازد و هدف ما را خدشه دار بسازد.

هموطن

مشاهده در منبع اصلی