اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

کاریکاتور سیاسی روز پنجشنبه 31 حمل 96

قومندانان ناکام برای تشکیل حکومت موقت به مادر بمب بوسی شتافتندکد (22)

مشاهده در منبع اصلی