اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 28 سنبله , 1397

روسیه رویداد اچین را بگونه جدی بررسی می کند

طالبان یک نیروی سیاسی است که باید با آنان گفتگو شود و گام های عملی در اینباره برداشته شود.

الکساندر منتنسکی، سفیر روسیه در نشستی در کابل می گوید که پرتاب مادر بمب ها در اچین ننگرهار یک هشدار برای روسیه و ایران بود و اینکه این چگونه هشداری بوده است را همه می فهمند.

سفیر روسیه گفته است که تا اکنون روشن نیست که این بمب تا چه اندازه در نابودی داعش موثر بوده است و روسیه این رویداد را به گونه جدی بررسی می کند.

وی افزوده است که هدف داعش در افغانستان در گام نخست آسیای مرکزی و سپس روسیه است و به علت های مشخصی کشورهای غربی در مورد این مساله خاموش هستند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی