اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 14 سنبله , 1397

رییس جمهور در دیدار با متنفذین ننگرهار

محمد اشرف غنی رییس جمهور، قبل از ظهر امروز با شماری از بزرگان، متنفذین و علمای دینی ولایت ننگرهار در ارگ دیدار کرد و مشکلات، پیشنهادات و خواست های آنان را خصوص وضعیت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن ولایت، استماع کرد.

ابتدا گلاب منگل والی ننگرهار در صحبتی، مردم ننگرهار را قربانی داعش و تروریزم بین المللی خواند و عزم و ارادۀ آنها را در راستای مبارزه با تروریزم ستود. وی پیرامون حکومت داری خوب، مبارزه با فساد و غاصبین زمین، هماهنگی میان ادارات دولتی، اخذ تکس برق از زورمندان، افزایش عواید، آغاز کار فابریکات جدید، معارف و مهاجرین به رییس جمهور معلومات داد.
والی ننگرهار از رییس جمهور خواست که تشکیل معارف و پولیس ننگرهار افزایش یابد و به منظور حفاظت از زمین های پروژۀ کانال، یک قطعۀ نظامی درنظر گرفته شود. همچنان وی خواهان توجه رییس جمهور در بازسازی سرک حلقوی ننگرهار و تسریع روند کار سرک جدید کابل- جلال آباد گردید.

سپس، ملک نذیر بزرگ قومی از موقف جدی رییس جمهور در قبال داعش و تروریستان ستایش کرد و از راه اندازی عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی علیه داعش در ولسوالی های ننگرهار به ویژه ولسوالی شینواری پشتیبانی کرد.

مولوی ظاهر حقانی نیز با اشاره به گفتۀ رییس جمهور مبنی بر نزدیکی ارگ و مسجد گفت، اکنون عملا علمای دینی در کنار دولت و نیروهای امنیتی خود ایستاده اند و چهره های تبهکار طالب و داعش را افشا و بالعکس به قربانی های نیروهای امنیتی خود افتخار می کنند.
حقانی افزود: علمای ما در روشنایی قرآن و سنت نبوی به این اجماع رسیده اند، کسیکه در مقابل خوارج کشته میشود شهید است، زیرا داعش از زنان کنیز می سازند، شفاخانه ها را ویران میکنند و مردم را زجر میدهند، بناً مقابله علیه شان فرض است.

همچنان، ملک عثمان به ظلم های داعش در شش ولسوالی ننگرهار اشاره کرده گفت، اگر مردم در مقابل داعش ایستادگی نمی کردند، اکنون داعش رشد می کرد. وی افزود، من از ولسوالی اچین هستم، جای که مادر بم علیه داعش استفاده شد، باید یادآور شوم که هیچ فرد ملکی در این حمله صدمه ندیده است. او خواهان اقدامات جدی تر علیه داعش گردید.

ملک کمین، زجرهای که مردم ولسوالی های حصارک تا خوگیانی و شینوار ننگرهار از دست تروریستان متحمل شدند را بیان داشته، علاوه کرد که ما از نظام و دولت خود حمایت می کنیم و به هیچ اجنبی اجازه نمیدهیم که اینجا قدم بگذارند.

ملک حیات خان گفت، ما در عقیده قبول نموده ایم که مبارزه با تروریستان جهاد است، زیرا آنها یاغیان هستند. وی افزود که ما در مقابل ظلمی برخواستیم که علیه مردم ما صورت میگیرد، جنگ علیه تروریستان مشروع است و بر تلاش ها تا نابودی تروریستان تأکید کرد.

رییس جمهور مبارزه و استقامت مردم ننگرهار به ویژه ولسوالی شینوار را علیه تروریزم بین المللی و داعش ستایش کرده گفت، صحبت های شما، شجاعت و تعهد شما را ثابت نمود که برای حفظ این خاک اجماع دارید. وی به روح همۀ شهدای ننگرهار که در مقابله با تروریزم شهید شده اند، اتحاف دعا کرد.

رییس جمهور گفت که صف ما صف اسلامیت و افغانیت است، تروریستان قاتلان و دشمنان این وطن هستند و ما برحق هستیم؛ داعش و تروریستان باطل می باشند و این تعهد خداوند(ج) است که حق بر باطل پیروز می شود.
وی گفت، داعش کیست؟ کدام پول شان با ما شریک است؟ برای این وطن چه طرح دارند؟ هیچ شک نیست که آنها دشمنان اسلامیت و بشریت اند، آنها میخواهند این کشور را ویران کنند، اما ما می خواهیم که کشور خود را به افتخار دنیا مبدل سازیم.

محمداشرف غنی خاطرنشان کرد که دولت بر حسب ضرورت در مقابله با داعش از استعمال هرنوع قوت دریغ نخواهد کرد و در این زمینه تعهد وجود دارد. وی گفت، این جنگ، جنگ افغانستان نه، بلکه جنگ بالای افغانستان است، زیرا داعش و تروریستان میخواهند این منطقه را کنترل کنند و لانه بسازند.

رییس جمهور متعهد گردید که با هر بیجا شده از اثر جنگ ها، کمک میشود و افزود که آینده ننگرهار طوری رقم خواهد خورد که به دیگران نان بدهد، نه اینکه محتاج باشد.
رییس جمهور با نیاز بی بی مادری که سه فرزند و سه نواسه اش در ولسوالی کوت در مقابله با داعش شهید شدند و یک فرزندش مجروح گردید، غمشریکی کرد و بخاطر تقدیر از شجاعت این مادر، مدال عالی دولتی معرکۀ میوند را به وی تفویض کرد.
در این دیدار، بزرگان اقوام ننگرهار، دستار عزت را به سر رییس جمهور گذاشتند و برای وی در امور حکومتداری خوب و مبارزه با تروریزم خواهان موفقیت گردیدند.
در اخیر، بزرگان قوم شینوار، اسپ حافظ سعید رهبر گروه داعش در منطقه را از جنگ با این گروه به غنیمت گرفته بودند، به رییس جمهور سپردند.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی