اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 18 سنبله , 1397

نگاهى ديگر به موافقتنامه غنی و مسعود

متن موافقتنامه محمد اشرف غنى و احمد ضيا مسعود از نگاهى ديگر
نكاتى چند در باره ى اين موافقتنامه:
الف
اين موافقتنامه مغاير روح قانون اساسى بوده و محور اصلى آن تثبيت تقسيم قدرت بر مبناى قوميت و مغاير روند مشاركت دموكراتيك سياسى در كشور تنظيم گرديده است.

ب
موافقتنامه نشان مى دهد كه اشرف غنى احمدزى با طرح توطيه زيركانه به هدف شكست تيم اصلاحات و همگراهى حتى به قيمت تغيير قانون اساسى و ايجاد معاون سوم اماده است تا در تيم مقابل شكاف ايجاد نمايد.

ج
موافقتنامه بين دو نفر امضا شده و شخصيت احمد ضيا مسعود مطابق متن و مفاد اين توافق يك شخصيت حقيقى است و هيچ اشاره يى به تشكيلات جمعيت اسلامى افغانستان نشده است.

د
از آنجا كه هيچ مكانيزمى جهت حل اختلاف پيش بينى نشده و هيچ نهادى اجرا اين موافقتنامه را تضمين نكرده است، تنها مى توان اشرف غنى را به خلف وعده و اخلاق ماكياولى متهم نمود و بس.

ه
نكته بسيار مهم اين است كه با توجه به موافقتنامه سياسى كابل ميان داكتر عبدالله و اشرف غنى و تقسيم مساوى قدرت مفاد اين موافقتنامه منطقاً منتفى گرديده و با تأسيس رياست اجرائيه اعتبار سياسى خود را از دست داده است.

و
اشتباه احمد ضيا مسعود در اين است كه ايشان بعد از توافق سياسى كابل بين دو تيم مى بايست در همان هفته اول تكليف خود را با حكومت وحدت ملى مشخص مى ساخت.

ز
عملكرد ریيس جمهور اشرف غنى نشان مى دهد كه او به تمام معنى در قامت يك ماكياوليست تمام عيار با معيار دو گانه عمل مى نمايد، به عبارت ديگر براى تثبيت تفكر فاشيستى خود حاضر است در جاى كه لازم باشد قانون اساسى را زير پا بگذارد و در جايى ديگر با اتكاء به همان قانون اساسى تمام تعهدات خود را به يكسو مى نهد و تنها برايش استراتيژى مهم است و نه تعهدات و موافقتنامه هاى شفاهى و كتبى!

نوت
اميدوارم سرنوشت احمد ضيا مسعود و اين موافقتنامه درس و تجربه اى خوبى باشد تا شخصيت هاى ديگر سياسى موافقتنامه هاى مغاير قانون اساسى و فاقد اعتبار حقوقى در تاريكخانه هاى ارگ امضاء ننمايند.

چه قبول كنيم چه نه؟ تنها منبع مشروع تقسيم قدرت سياسى كه اعتبار حقوقى و ملى و بين المللى دارد، همانا توافق سياسى كابل با تضمين وزارت امور خارجه امريكا مى باشد كه مسير آن از كاخ سپيدار مى گذرد.

بهتر است احمد ضيا مسعود با درك شرايط شخصى و سياسى بجاى واكنش هاى تكتيكي و احساساتى در پى تدوين سياست راهبردى و نهاد محور با هدف تحقق چشم انداز روشن و تمدنى و هويتى ما باشند.

عبدالحی خراسانی

مشاهده در منبع اصلی