اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 30 اسد , 1397

سفیر فرانسه در مسابقات بزکشی پنجشیر (عکس)

سفیر فرانسه، در مسابقه بزکشی، ولایت پنجشیر شرکت کرده استقاسانی

مشاهده در منبع اصلی