اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 میزان , 1396

سفیر فرانسه در مسابقات بزکشی پنجشیر (عکس)

سفیر فرانسه، در مسابقه بزکشی، ولایت پنجشیر شرکت کرده استقاسانی

مشاهده در منبع اصلی