اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 2 سنبله , 1397

به جایی هجوم باید برد که دشمن توقع ندارد

بخش بزرگی از جنگ، استوار بر دانستن هنر فریب و به کارگیری مهارت فریب است.

به جایی هجوم باید برد که دشمن توقع ندارد. غافلگیری، یکی از مهمترین اصول جنگ است. با ارایه اطلاعات فریبنده نشان دهید که از دشمن دور هستید و فعالیت ندارید. بگذارید دشمن تان استراحت کند و برایش فضای فریبنده ایجاد نمایید.

در همان زمانی که او فکر می کند هیچ حرفی و تحرکی وجود نخواهد داشت، حمله ی برق آسا انجام دهید. غافلگیرش کنید "چکیده و گزیده ای از سانزو".

امیدوارم از این اصول های جنگ که در دل زمان و برای ابد حک شده اند، بیشتر "ما" استفاده نماییم. گفته اند نقش تفنگ در جنگ در بسیاری مواقع کمتر از 20 درصد است. 80 درصد دیگر مربوط به مسایل فکری و هوش فرمانده می شود.

ایستادن در کنار این نظامیان پر افتخارترین کار و نقشی است که می توانم ادا کنم. افسوس ها را در کدام موقع دیگر حرف خواهیم زد.

امرالله صالح

مشاهده در منبع اصلی