اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 20 سنبله , 1397

سخنگوی ریاست اجرایی یا سخنگوی ریاست جمهوری؟

پس از آنكه احمد ضيا مسعود طی فرمانی از جانب ارگ عزل شد، او واكنش نشان داد و بركناری خود را در نشست خبری در خانه اش غير قانونی و خلاف تعهد امضا شده اعلام كرد.

مسعود هشدار داد كه پس از رايزنی و مشوره با مردم و حزب جمعيت تصميم می گيرد. در اين ميان از ايجاد حكومت موقت نيز به عنوان يكی از طرح ها از جانب دسته سياسی احمد ضيا مسعود مطرح شد. در سه روز گذشته بزرگان جمعيت نيز وارد ماجرا شدند و نشست هاي مشورتی برگزار كردند.

موضع گيری و مشوره های سران جمعيت تا هنوز مبهم و چند پهلو بوده است. ظاهرا داكتر عبدالله هم با كنار زدن ضيا مسعود مخالفت كرده است اما گمان هایی وجود دارد كه در طرح كنار زدن احمد ضيا مسعود دست های «خودی» وجود دارد و در تبانی با ارگ اين حادثه را خلق كرده اند.

در حالیكه از قضيه عزل احمدضيا مسعود به اتهام «عدم كفايت» سه روز نگذشته، محمد غنی احمد زی طی فرمانی يک مطنون مشهور به اختلاس ميليون ها دالر و بنيان گذار 3 هزار مكتب خيالی به نام فاروق وردک را، به عنوان وزير دولت در امور پارلمانی مقرر كرد.

انتظارها اين بود كه ارگ رياست جمهوری پس از هشدارهای احمدضيا مسعود چه واكنشی نشان خواهد داد؟ خلاف توقع به جای ارگ، از رياست اجرايی ندا بلند شد. سخنگوی داكتر عبدالله سر از مركز رسانه های حكومت بيرون آورد و در نقش نماينده اشرف غنی بيان داشت كه " به هيچكس اجازه نمی دهيم كه حكومت موقت راه اندازد."

مجیب‌ الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی در اين نشست خبری همچنان تصريح كرد كه فاروق وردک به‌ فساد محکوم نیست. به گفته آقای رحیمی، وزیر پیشین معارف به گونه رسمی از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور محکوم نشده و به این اساس تنها با مطرح‌ شدن اتهام نمی‌ شود بر بنیاد قوانین افغانستان کسی را از وظیفه محروم کرد.

قرار است احمدضيا مسعود در تبانی با جمعيت موقفش را پس از اين اعلام كند. اين كه جمعيت و او چقدر همصدا خواهند بود، زمان پاسخ خواهد داد.

هارون معترف

مشاهده در منبع اصلی