اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

والی بلخ نیز شریک این حکومت فاشیستی است

والى بلخ و همه دم و دستگاهش در خدمت اين حاكميت فاشيستى قرار دارد و مامور وفادار اين حكومت است و براى ماندن در والی گری چه درها را كه نزد و چه شب ها را كه عقب دروازه هاى غنى منتظر نماند و چه معامله هاى پنهانى ننگين را با غنى دست خط نكرد!

در سياست و در روابط سياسى واژه ای به نام مسووليت اخلاقى وجود دارد و افراد بلند پايه يک حكومت در حوزه زمامدارى شان آن را بايد جدى بگيرند. عطا محمد نور از نظر قانونى نماينده رسمى غنى در مزار است و او را مردم تعيین نكرده اند. او نه تنها در جنايت بلخ مسوول است بلکه در هر جنايتى كه در اقصى كشور مى شود به عنوان يار اين حكومت مسوول است.

اين شرم آور است كه سرباز بيچاره ای كه در دروازه قول اردو بى خبر جان داد، در فرجام تحقيق حكومت غنى و نور او را متهم بدانند، كارى كه در بيمارستان چهار بستر هم شد. نور نماينده ای با صلاحيت و شريک اين قدرت فاشيستى است و مسوول مضاعف در همه اين جنايت ها.

نجیب سلام

مشاهده در منبع اصلی