اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 18 سنبله , 1397

برداشت: وقتی وزیر دفاع خواب است چرا دیگران نباشند

کد(24)

مشاهده در منبع اصلی