اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 میزان , 1396

برداشت: وقتی وزیر دفاع خواب است چرا دیگران نباشند

کد(24)

مشاهده در منبع اصلی