اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

برداشت: وقتی وزیر دفاع خواب است چرا دیگران نباشند

کد(24)

مشاهده در منبع اصلی