اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 2 سنبله , 1397

دلیل برکناری مسعود، ناکارایی نیست

هر چند زیاد مایل نیستم تا در مورد برکناری آقای مسعود بنویسم، چون باور دارم این موضوع بیش از اینکه به‌ افغانستان مربوط شود، بیشتر به زد و بندهای داخلی تیم انتخاباتی «تحول و تداوم» مربوط می‌ شود.

اما، آنچه مسلم است این است که مساله کم‌ کاری و یا ضعف و ناتوانی قطعا دلیل این برکناری نیست و این اقدام کاملا سیاسی است. اگر قرار باشد «ناکارآیی» و «ضعف» معیار برای عزل مسوولین باشد، به‌ اطمینان می‌ توان گفت 90 درصد مسوولین حکومت وحدت ملی باید از کار برکنار شوند.

همه شاهد بودیم که همین حکومت به‌ خاطر ابقای سه مسوول خواب‌ برده و بی‌ کفایت نهادهای امنیتی، حاضر شد مملکت به‌ بحران برود، اما نگذاشت آنها سلب اعتماد شوند. اتفاقا به تازگی بود که فرمان تقرر یک آدم خیالی که اتهام اختلاس یک‌ میلیارد دالری از پول معارف اولاد وطن به‌ نافش بسته است، به‌ عنوان وزیر از سوی غنی امضا و صادر گردید.

حالا شما خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل!

حسیب معترف

مشاهده در منبع اصلی