اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 میزان , 1396

خوشگذرانی فرمانده در لحظه حمله بر مزار (عکس)

سربازان کشور در حمله مخالفان مسلح بر قل اردوی شاهین در حالی جان باختند که فرمانده شان مصروف خوش گذرانی بود.
مهمند کتوازی، فرمانده قل اردوی شاهین در هنگام حمله انتحاری علیه سربازان و جان باختن آنها، در صحنه حضور نداشته و مصروف گشت زنی با جمعه خان همدرد بوده است.

مشاهده در منبع اصلی