اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

اشرف غنی در مزار شریف

کد(4)

مشاهده در منبع اصلی