اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

اشرف غنی در مزار شریف

کد(4)

مشاهده در منبع اصلی