اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 3 سنبله , 1397

اشرف غنی در مزار شریف

کد(4)

مشاهده در منبع اصلی