اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 میزان , 1396

برداشت آزاد: تحفه داعش برای حامی اش (عکس)

بزرگان ننگرهار، اسب "حافظ سعید خان" فرمانده کشته شده داعش را به اشرف غنی اهدا کردندکد(24)

مشاهده در منبع اصلی