اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

برداشت آزاد: تحفه داعش برای حامی اش (عکس)

بزرگان ننگرهار، اسب "حافظ سعید خان" فرمانده کشته شده داعش را به اشرف غنی اهدا کردندکد(24)

مشاهده در منبع اصلی