اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 سنبله , 1397

برداشت: سید منصور نادری در حضور تایمنی (عکس)

سید منصور نادری رهبر اسماعلیه ها نیز مرید آقا صاحب تایمنی شدکد(10)

مشاهده در منبع اصلی