اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 27 جدی , 1396

برداشت: سید منصور نادری در حضور تایمنی (عکس)

سید منصور نادری رهبر اسماعلیه ها نیز مرید آقا صاحب تایمنی شدکد(10)

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی