اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 22 سنبله , 1397

قومندانی امنیه کابل حق ندارد مانع تظاهرات شود

معمولاً در تمام کشورهای جهان تظاهرات در محلاتی انجام می شود که فشار قابل قبولی را بر دولت که یک طرف قضیه می باشد، بجا بگذارد و ضمنا انعکاس رسانه‌ای ملی و بین‌المللی داشته باشد. اگر کدام محل و یا مسیری هم مشخص می‌گردد، طبیعی است که آن محلات از طرف مراجع قانونگذار که پارلمان‌ها باشد، مشخص شده و به تصویب می‌رسد و حکم قانون را بخود می‌گیرد و پولیس منحیث نیروی تنفیذ قانون مکلف به تطبیق آن است.

طی چند تظاهرات گذشته قوماندانی امنیه کابل و یا گارنیزیون کابل یک کاغذ را به تظاهرات کنندگان نشان می‌دهند و به استناد آن می‌گویند که مطابق به این سند شما حق تجمع را در این محل ندارید.

نه شورای امنیت و نه هم قوماندانی امنیه کابل که در تمام تظاهرات ها یک طرف قضیه می‌باشد، این صلاحیت را ندارد که به تظاهرات کنندگان محلات دورافتاده و غیرموثر را خودسرانه تعیین کنند.

بنابراین از پارلمان بخصوص وکلا می‌خواهیم تا از حکومت بخواهند در زمینه طرح مشخص خود را جهت تصویب به شورای ملی بفرستند تا جلوی استفاده‌جویی‌های اشخاص و افراد درون حکومتی که درصدد اتلاف حقوق مدنی تظاهرات کنندگان و پوشانیدن خیانت‌ها و بی‌کفایتی‌های خودشان با استفاده از برخوردهای پولیسی می باشند، گرفته شود.

هارون معترف

مشاهده در منبع اصلی