اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 22 سنبله , 1397

گزارش بی بی سی از پایگاه نظامی بلخ بعد از حمله طالبان

مشاهده در منبع اصلی