اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 سنبله , 1397

وزیر دفاع و رئیس ارتش افغانستان در میان موج اعتراض ها استعفا کردند

مشاهده در منبع اصلی