اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

وزیر دفاع و رئیس ارتش افغانستان در میان موج اعتراض ها استعفا کردند

مشاهده در منبع اصلی