اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

والی خود خوانده طالبان در تخار در حمله پهباد آمریکایی کشته شد

مشاهده در منبع اصلی