اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 23 سنبله , 1397

والی خود خوانده طالبان در تخار در حمله پهباد آمریکایی کشته شد

مشاهده در منبع اصلی