اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 میزان , 1396

والی خود خوانده طالبان در تخار در حمله پهباد آمریکایی کشته شد

مشاهده در منبع اصلی