اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

مینه پال: امریکا باید مراکز تروریزم را هدف قرار دهد

ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید، امریکا باید برای تأثیر گذاری مبارزه با تروریزم، مراکز این پدیده را در هر جایی که باشد، هدف قرار دهد.
دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت، در پیوند به تهیه استراتژی تازه از سوی امریکا، برای افغانستان، با این کشور مشوره شده‌است.
وی می‌گوید، کابل با در نظرداشت اولویت‌ها، خواست هایش را با واشنگتن مطرح کرده که این خواست‌ها بر چگونگی مبارزه با تروریزم و قاچاق مواد مخدر متمرکز است.
وی افزود:
"ما در برابر هراس افگنان مبارزه تأثیرگذار و سودمند می‌خواهیم، به این معنی که هر جایکه این هراس افگنان حضور و فعالیت دارند و این‌که مراکز این گروه در کجاست و باید هدف قرار گیرد، همین از خواست‌های اساسی ما است."
این خواست‌ها در حالی مطرح می‌گردند که یک روز پیش از این، جیمز متیس وزیر دفاع امریکا وارد کابل شد و بر مبارزه مشترک با تروریزم تأکید کرد.

مشاهده در منبع اصلی