اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

بازی توپ زن تیم ملی کرکت به تعلیق در آمد

محمد شهزاد محمدی، ویکت کیپر و توپ زن تیم ملی کرکت افغانستان را به دلیل نتیجه‌ی مثبت دوپینگ تعلیق موقت شد.

به نقل از یک، شورای جهانی کرکت اعلام کرد که نمونه‌ای که از آقای محمدی به تاریخ ۲۸ جدی ۱۳۹۵ به خاطر آزمایش دوپینگ گرفته شده بود، نشان می‌دهد که او ماده‌ ممنوعه را به هدف دوپینگ مصرف کرده است.

شورای جهانی کرکت گفته است که آقای محمدی قانون ضد دوپینگ را نقض کرده است و به اساس قانون انضباطی به طور موقت از بازی‌ها محروم می‌شود. تعلیق موقت وی از تاریخ ششم ثور امسال شروع می شود.

۱۲ روز پس از اعلام نتیجه‌ی آزمایش، محمدی می‌تواند طلب حق کند و در این صورت تعلیق موقت او تا اعلام نتیجه‌ی نهایی اعمال نمی‌شود.

شهزاد محمدی ۲۹ ساله بازیکن مشهور تیم ملی کرکت کشور است که چهار ماه پیش به عنوان بهترین بازیکن سال در کشورهای درجه‌ دوم شناخته شد. این نخستین بار بود که یک بازیکن کرکت کشور در میان کشورهای درجه‌ دو بهترین بازیکن انتخاب می‌شود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی