مطالب مرتبط:

مجلس: رییس جمهور در حال بازی سیاسی با پارلمان است

پیام آفتاب: اعضای مجلس نمایندگان در نشست دیروز با انتقاد از حکومت به ویژه شخص رییس جمهور غنی می‌گویند، با آن که...

مطالب اخیر