مطالب مرتبط:

امریکا از بمب افکنی تا بررسی سیاست

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، حمله نظامی به افغانستان که از سوی جمهوری خواهان امریکا صورت گرفت بار دی...

مطالب اخیر