مطالب مرتبط:

توسعه‌ی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای راهی به اشتغال جوانان

مقاله: بيکاري، از عمدهترين چالش هاي دولت افغانستان است. بنابر آمار وزارت کار و اموراجتماعي، حدود دو مليون نفر ب...

مطالب اخیر