مطالب مرتبط:

نگرانی از موجودیت افراط گرایی در مدارس دینی ولایت بلخ

عالمان دینی در بلخ از موجودیت گروه های افراطی در برخی مدارس دینی در این ولایت اظهار نگرانی کرده و از مردم و حکو...

مطالب اخیر