مطالب مرتبط:

آزمایش سلاح های مخوف امریکا در افغانستان جنایت است

اعضای حزب همبستگی در اعتراض به آزمایش بزرگترین بمب موسوم به «بمب مادر» توسط دولت استیلاگر امریکا در ولسوالی اچی...

مطالب اخیر