مطالب مرتبط:

عبدالله کرزی را از صف مردم و حکومت جدا می داند

داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی که در جلسه شورای وزیران امروز دوشنبه صحبت می کرد، از اسعمال بمب مادر د...

مطالب اخیر