مطالب مرتبط:

فدراسیون ورزشی کرلینگ افغانستان رسما افتتاح شد

فدراسیون کرلینگ افغانستان با همکاری کمیته ملی المپیک و مسوولین ورزشی کشور ، افتتاح شد.

مطالب اخیر