مطالب مرتبط:

مک مستر از پلان ۴ سالۀ نیروهای امنیتی افغانستان حمایت کرد

مطالب اخیر