مطالب مرتبط:

برگزاری مراسم «عید پاک» مسیحیان لبنان در امنیت کامل

مراسم عید پاک مسیحیان در لبنان با امنیت کامل و بدون هیچ رخداد ضد امنیتی برگزار شد.

مطالب اخیر