مطالب مرتبط:

ولسوال اچین: عملیات تصفیه‌ای در منطقه مامند دره آغاز شده‌است

مطالب اخیر