مطالب مرتبط:

حمله با بمب مادر و دروغ شاخدار آمریکایی

غیر منطقی به نظر می رسد تا آمریکایی ها پایگاهی را در سوریه موشکباران کنند که از آن علیه تروریستهایی چون داعش اس...

مطالب اخیر