مطالب مرتبط:

چرا این بمب در افغانستان؟

وزارت دفاع آمریکا گفته بمب GBU-43 که به "مادر تمام بمب‌ها" مشهور است و نیرومندترین بمب غیرهسته‌ای ایا...

مطالب اخیر