مطالب مرتبط:

“يک عضو مشرانوجرگه در تخار تحت محاصرۀ افراد مسلح قرار دارد”

کابل (پژواک،۲۷حمل۹۶): برخی اعضای مشرانوجرگه، از محاصرۀ افضل شامل عضو اين جرگه در تخار، از سوى افراد مسلح خبر مى...

مطالب اخیر